Radca Prawny Agata Bilska

Agata Bilska - Radca Prawny

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego
Radca prawny wpisany na Listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach od 2005r.
Wieloletnia praktyka w sprawach rodzinnych, pracy, odszkodowawczych, oświatowych.
Kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze administracji samorządowej w tym urzędów, ośrodków pomocy społecznej, szkół, samorządowych  jednostek i zakładów budżetowych.
Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, pracy, rodzinnym.

SPRAWY RODZINNE
Rozwód / Separacja - porada wstępna, pozew o rozwód/separację, sprawy w sądzie,
Eksmisja - w związku  z rozwodem, niechcianego lokatora, odzyskanie nieruchomości
Podział majątku - małżeńskiego, spadkowego, likwidacja współwłasności, rozdzielność majątkowa
Kontakty z dziećmi - każdy rodzic może liczyć na wsparcie (porady, mediacje, orzeczenia)

ODSZKODOWANIA
Odszkodowania - wysokie zadośćuczynienia, w drodze mediacji z ubezpieczycielami lub w sądzie,
Wypadki komunikacyjne - obsługa od zdarzenia do uzyskania wysokiej wypłaty
Inne rodzaje odszkodowań np. bezumowne korzystanie z nieruchomości,

NIERUCHOMOŚCI
Zasiedzenie/uwłaszczenie - pomożemy uzyskać prawo własności do domu, ziemi.
Ustanowienie drogi koniecznej lub inne rodzaje służebności

NALEŻNOŚCI  PIENIĘŻNE
Sprawy o zapłatę - nakazy zapłaty, windykacja należności

PRAWO PRACY
Przywrócenie do pracy, mobbing, odszkodowania, związki zawodowe i spory zbiorowe

OŚWIATA
Obsługa szkół: doradztwo z zakresu Karty Nauczyciela i prawa pracy, pomoc przy podejmowaniu decyzji kadrowych reprezentacja w sądzie w razie sporów, porady dla nauczycieli

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Obsługa ośrodków pomocy społecznej w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, 500+, innych bieżących spraw realizowanych przez Ośrodek

ADMINISTRACJA
obsługa urzędów i jednostek organizacyjnych w zakresie realizowanych zadań samorządowych
odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do sądów administracyjnych

ZUS
odwołania od decyzji ZUS o emeryturach i rentach, reprezentacja w sądzie

PRAWO KARNE
porady i reprezentacja w sprawach karnych np. kradzieże, oszustwa, wypadki komunikacyjne

INNE SPRAWY W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB KLIENTA
pisanie wszelkich pism, pozwów, apelacji, zażaleń

 


Adwokat Piotr Kostrzewa

Piotr Kostrzewa - Adwokat

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  
- odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Radomiu zakończoną egzaminem adwokackim w 2009 r.
- w okresie odbywania aplikacji współpracował z wieloma kancelariami adwokackimi, zwłaszcza w Krakowie i w Warszawie, zajmując się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego i prawa pracy, obsługą podmiotów gospodarczych, występowaniem przed sądami i organami władzy państwowej i samorządowej oraz prowadzeniem negocjacji w imieniu klientów
- od maja 2008 r. zatrudniony w kancelarii adwokackiej adwokata Pawła Rybińskiego w Warszawie w charakterze aplikanta
- zawód adwokata wykonuje od marca 2010 r.
- do marca 2012 r. wykonywał praktykę adwokacka w Warszawie, a obecnie prowadzi kancelarię w Radomiu
- w październiku 2012 r. odbył szkolenie w zakresie mediacji i negocjacji
  zorganizowane przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie
- specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie karnym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzi spory sądowe a także zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców
- członek Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu
- włada biegle językiem angielskim

 


Prawnik Włodzimierz Szoja

Włodzimierz Szoja - Adwokat

W latach 2000 do 2005 r., odbyłem studia na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zakończone uzyskaniem dyplomu magistra prawa. W 2006 r., rozpocząłem aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Radomiu. Egzamin adwokacki złożyłem z wynikiem pozytywnym. Jestem członkiem Izby Adwokackiej w Radomiu (numer wpisu: 139). Od stycznia 2013 r., prowadzę praktykę adwokacką w ramach indywidualnej kancelarii.  Specjalizuję się w sprawach z zakresu: prawa administracyjnego w tym dot.: obywatelstwa polskiego; prawa cywilnego (sprawy dot.: nieruchomości, kontraktów, dziedziczenia) oraz prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty).

 

Kancelaria Słoneczna © 2018 Radom, ul. Zegara Słonecznego 2 lok. 5 / tel. 505 906 876 / 500 219 993 / 604 988 510